Skip to main content

Mogu li da promenim ime rasporeda koje sam sam programirao sa aplikacijom Daikin Residential Controller kao što to mogu sa korisničkim interfejsom jedinice Daikin Altherma?

Trenutno nije moguće da promenite ime rasporeda koje ste sami programirali pomoću aplikacije Daikin Residential Controller.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?