Skip to main content

Mogu li da menjam postavke mreže (prolaza) sa aplikacijom Daikin Residential Controller?

Ne, to nije moguće. Više informacija o mrežnim postavkama potražite u vodiču za instalaciju odgovarajućeg mrežnog prolaza.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?