Skip to main content

Hladna promaja

Hladne promaje se ponekad povezuju sa klimatizacijom. Tačno je da njih može da prouzrokuje nepravilna koncepcija sistema. Efekti na prisutne osobe prouzrokovani položajem unutrašnje jedinice i njenom šemom raspodele vazduha treba da budu razmatrani u fazi koncepcije sistema.

Takođe je značajna i visina tavanice. Proizvođači opreme za klimatizaciju u principu pretpostavljaju da, za sistem sa direktnom ekspanzijom, optimalna visina tavanice treba da bude između 2,70 i 3,50 metara. Hladan vazduh, oko 16°C, koji dolazi sa ove visine, ima vremena da se pomeša sa toplijim vazduhom prostorije pre nego što stigne u visinu prisutnih osoba, čime se izbegava osećaj promaje.

Bez obzira na to, u slučaju nestandardnih primena, kvalitetan sistem za klimatizaciju uvek može da bude podešen tako da kompenzuje ovaj problem.

Međutim, položaj uređaja kao i visina plafona i oblik prostorije i dalje imaju veliki uticaj na postojanje ili nepostojanje promaje. Da bismo ovo objasnili, potrebno je da objasnimo nekoliko detalja u vezi sa osobinama hladnog vazduha. Hladan vazduh teži ka tavanici i tamo ostaje neko vreme pre nego što se spusti. Ovo je poznato kao „koanda efekat” i pomaže mešanju hladnog vazduha i okolnog toplijeg vazduha pre spuštanja u prostoriju.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?