Skip to main content

Kako da prekinem WPS funkciju uparivanja na WLAN adapteru?

Držite dugme [PODEŠAVANJE] ([SETUP]) pritisnutim tokom 3 sekunde i WPS funkcija uparivanja će biti prekinuta.

Napomena: Ovu metodu ukidanja ne možete primeniti na WLAN adapteru FW verzija 2.0.2 (ili niža). U tom slučaju, sačekajte oko 2-3 minuta da vreme za WPS uparivanje bude prekoračeno.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?