Skip to main content

Ne mogu da pristupim programiranju parametara „priključivanje na WLAN” („WLAN connection”), „odsustvo iz kuce” („Out-of-home”), „blokada za decu” („Child lock”), ili „vreme” („Time“) za moj WLAN adapter.

Možete dodati do 50 unutrašnjih jedinica na jedan nalog za „odsustvo iz kuće”.

 • U slučaju da nalog za „odsustvo iz kuće” nije već ranije bio kreiran:
 1. Proverite da vaša aplikacija na pametnom telefonu vidi sve uređaje koje biste hteli da dodate na isti nalog za „odsustvo iz kuće”1.
 2. Aktivirajte funkciju „odsustvo iz kuće” na prvom uređaju2 a onda pratite korake za kreiranje naloga za „odsustvo iz kuće”.
 3. Da biste dodali ostale uređaje na isti nalog za „odsustvo iz kuće”, aktivirajte funkciju „odsustvo iz kuće”2tog uređaja i aplikacija će vam automatski predložiti da kopirate parametre naloga za „odsustvo iz kuće” prvog uređaja.
 • U slučaju da je vaš nalog za „odsustvo iz kuće” već ranije bio kreiran
 1. Proverite da vaša aplikacija na pametnom telefonu vidi uređaj za koji već postoji aktivan nalog za „odsustvo iz kuće”, kao i uređaj koji biste hteli da dodate na isti nalog1.
 2. Proverite da nema priključenih uređaja koji već imaju aktivan nalog za „odsustvo iz kuće” a koje ne želite da koristite.
 3. Na uređajima koje želite da dodate na isti nalog za „odsustvo iz kuće”, aktivirajte funkciju „odsustvo iz kuće”2 i aplikacija će vam automatski predložiti da kopirate parametre naloga za „odsustvo iz kuće” ostalih uređaja3.

Napomene: Može biti potrebno nekoliko minuta pre nego što se uređaji koje ste dodali budu videli na serveru za „odsustvo iz kuće”,

1 Uređaji se mogu dodavati jedan po jedan. Da biste na vašu kućnu mrežu dodali novi WAN adapter, molimo vas da pratite uputstvo za podešavanje parametara u okviru aplikacije „Dodaj adapter” („Add adapter”).

2 Da biste aktivirali funkciju „odsustvo iz kuće” na uređaju:

 1. Odaberite uređaj u aplikaciji na pametnom telefonu.
 2. Pristupite podešavanju parametara adaptera (ikonica „zupčasti točak” u gornjem desnom uglu).
 3. Odaberite „odsustvo iz kuće”.
 4. Aktivirajte „odsustvo iz kuće”.

3 Ukoliko vas aplikacija na pametnom telefonu ne pita automatski da li hoćete da kopirate podatke za „odsustvo iz kuće” sa drugog WLAN adaptera, vratite se na glavni ekran, osvežite ga i pokušajte ponovo.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?