Skip to main content

Kako mogu trajno da promenim zadatu vrednost iz rasporeda svoga bojlera?

Za trajnu promenu zadatih vrednosti „grejanje danju“ ili „grejanje noću“ onemogućite sve aktivne rasporede tako što ćete da izaberete „Bez rasporeda“, a zatim promenite zadatu vrednost svog bojlera na kontrolnom krugu u aplikaciji. Posle promene zadate vrednosti za sve načine rada koje želite ponovo aktivirajte rasporede. Tada će nove zadate vrednosti da se primene na vaše rasporede.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?