Skip to main content

Kako da vratim parametre WLAN adaptera na fabrički definisane početne vrednosti?

Oprez: vraćanje parametara WLAN adaptera na fabrički definisane početne vrednosti će istovremeno vratiti na početnu vrednost i sve ostale parametre. Moraćete programirati WLAN adapter ponovo, iz početka, u skladu sa vašim potrebama.

Parametri koji će biti vraćeni na fabrički definisanu početnu vrednost:

  • Priključenje na kućnu mrežu (WLAN parametri)
  • Informacije u nalogu za „odsustvo iz kuće” („Out-of-Home”)
  • Šifra za „blokiranje pristupa deci“ („Child lock”)
  • Programirana vremena (uključujući programiranu funkciju kontrole prema potrebi1)
  • Podaci o potrošnji energije1
  • Ime uređaja i njegova ikonica

Možete vratiti parametre WLAN adaptera na fabrički definisane početne vrednosti na sledeći način:

Na WLAN adapteru:

  1. Držite istovremeno pritisnutim dugmiće „Podešavanje“ („Setup“) i „Režim“ („Mode“) sve dok LED diode ne počnu da trepere.
  2. Otpustite oba dugmeta.
  3. Kratko pritisnite dugme „Podešavanje“ („Setup“): sve LED diode će početi brzo da trepere.
  4. Sačekajte da se LED dioda za „Uključenje“ („Power“) upali i ostane upaljena. Adapter je uspešno vraćen na fabrički definisane parametre.

1 Samo ukoliko uređaj podržava ovu funkciju

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?