Skip to main content

Kako da svom korisničkom nalogu dodam jedinice?

Najpre proverite da li je datum na korisničkom interfejsu jedinice ispravno konfigurisan. Ako datum nije tačan, mrežni prolaz neće moći da uspostavi bezbednu vezu sa oblakom, a vi nećete moći da dodajete jedinice svom korisničkom nalogu.

Jednom korisničkom nalogu možete da dodate do 60 jedinica. Da biste dodali jedinicu svom nalogu, vaš mobilni uređaj mora obavezno da bude povezan na istu mrežu na koju je povezana i vaša jedinica. I jedinice koje želite da dodate svom nalogu moraju da budu vidljive u aplikaciji.

1. Dodirnite dugme za dodavanje (znak plusa). Ako je ovo prvi put da dodajete jedinice, takođe možete da dodirnete „Dodajte svoju prvu jedinicu!“.

2. Izaberite jedinicu koju želite da dodate

3. Sledite uputstva u aplikaciji

Ako jedinice nema u delu „Nove jedinice u vašoj mreži“, pobrinite se za sledeće:

  • Vaš mobilni uređaj je povezan na istu mrežu na koju je povezana i jedinica.
  • Mrežni prolaz je do kraja završio sa pokretanjem.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?