Skip to main content

Kako da promenim datum i vreme na jedinici Daikin Altherma?

A. Jedinice Daikin Altherma 3. Generacije (MMI – sa ugrađenim korisničkim interfejsom)

  • Levim točkićem otiđite na opciju „Korisničke postavke“
  • Za ulaz u meni kliknite na levi točkić
  • Otiđite na opciju „Vreme/datum“
  • Za ulaz u meni kliknite levi točkić
  • Desnim točkićem podesite polja

B. Jedinice Daikin Altherma 1. / 2. generacije (sobni termostat – sa spoljašnjim korisničkim interfejsom)

  • Poslužite se termostatom
  • Kliknite na dugme sa opcijama (dole desno)
  • Otiđite na opciju „Podesi vreme/datum“
  • Kliknite „OK“
  • Podesite aktuelni datum i vreme

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?