Skip to main content

Kako da resetujem mrežni prolaz na zadate fabričke postavke?

Budite svesni da će fabričko resetovanje da poništi sve postavke mrežnog prolaza. Moraćete da ponovo konfigurišete mrežni prolaz da bi on odgovarao vašim željama.

Parametri koji će biti vraćeni na fabrički definisanu početnu vrednost:

 • Priključenje na kućnu mrežu (LAN parametri)
 • Ime uređaja i njegova ikonica
 • Veza između mrežnog prolaza i korisničkog naloga

Fabričko resetovanje mrežnog prolaza:

 1. Dodirnite dugme za dodavanje (znak plusa).
 2. Izaberite jedinicu za koju želite da resetujete mrežni prolaz.
 3. Dodirnite mrežni prolaz koji želite da resetujete.
  1. Ako je jedinica već dodata vašem nalogu --> jedinica će da bude navedena u opciji „Ostale jedinice u vašoj mreži“. Nastavite na 4. korak.
  2. Ako jedinica nije dodata vašem nalogu --> jedinica će da bude navedena u opciji „Nove jedinice u vašoj mreži“. Najpre dodajte jedinicu svom nalogu, a zatim krenite sa 1. korakom.
 4. Moguće je da će jedinica da traži ažuriranje firmvera. U tom slučaju to i napravite.
 5. Na ekranu „Jedinica već dodata“, dodirnite tri tačkice.
 6. Izaberite opciju „Fabričko resetovanje“ i potvrdite.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?