Skip to main content

Kako WLAN adapter vrši sinhronizaciju vremena i datuma?

Kada je WLAN adapter priključen na bežičnu mrežu preko interneta, on će automatski izvršiti sinhronizaciju vremena i datuma sa vremenskim serverom (GMT). WLAN adapter automatski podešava ovo vreme u skladu sa svojom vremenskom zonom i (ukoliko je potrebno) sa letnjim/zimskim vremenom.

Kada WLAN adapter nije priključen na bežičnu mrežu preko interneta, on će izvršiti sinhronizaciju vremena i datuma preko pametnog telefona priključenog na internet.

1 Da biste pristupili podešavanju parametra „Vreme” („Time“):

  1. Odaberite uređaj u aplikaciji na pametnom telefonu.
  2. Pristupite podešavanju parametara adaptera (ikonica „zupčasti točak” u gornjem desnom uglu).
  3. Odaberite „Vreme” („Time“).

Drugi korisnik kontroliše unutrašnju jedinicu putem, na primer, infracrvenog daljinskog upravljača ili drugog pametnog telefona. Pokušajte ponovo posle nekoliko minuta.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?