Skip to main content

http://altherma.local, link na mrežni interfejs za konfigurisanje mrežnog prolaza, ne funkcioniše. Zar?

Vaš računar mora obavezno da bude povezan na istu mrežu (isti ruter) kao i mrežni prolaz. Pored toga, ograničite mrežnu opremu između svog računara i mrežnog prolaza.

Da bi otkrio jedinicu mrežni prolaz koristi mDNS (Bonjour/ZeroConf). U retkim slučajevima je moguće da ta aplikacija nije instalirana na vašem računaru. Ako je tako, uvek možete da rešite taj problem instalacijom aplikacije iTunes.

Ako vam tokom instalacije aplikacije iTunes nije dozvoljen pristup konfiguracionom mrežnom interfejsu, povežite se na konfiguracioni mrežni interfejs preko IP adrese mrežnog prolaza:

U svom pregledaču otiđite na IP adresu mrežnog prolaza.

Postoji više različitih načina za preuzimanje te adrese:

  • Preuzimanje preko aplikacije Daikin Residential Controller: u aplikaciji dodirnite ikonu olovke, a zatim u opciji „Jedinice“ dodirnite jedinicu koja je povezana sa mrežnim prolazom za koji želite da preuzmete IP adresu.
  • Preuzimanje preko liste DHCP klijenata svog rutera: nađite mrežni prolaz na listi DHCP klijenata svog rutera.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?