Skip to main content

Dodao sam jedinicu svom korisničkom nalogu, ali je posle nekog vremena (15 minuta ili više) aplikacija rekla da jedinica nije povezana i da ne mogu više da je kontrolišem. Šta da radim?

Datum i vreme na korisničkom interfejsu jedinice ne sme da se razlikuje za više od 15 minuta od onih na vašem mobilnom uređaju. Ako se oni razlikuju za više od 15 minuta, aplikacija će da kaže da jedinica nije povezana.

Da biste ponovo povezali jedinicu, pokušajte sledeće korake:

  • Proverite da li ima ethernet veze i da li ona funkcioniše
  • Proverite da li se na LED indikatorima mrežnog prolaza prikazuje redosled ( 1 – 1 – 0 ) naizmenično sa redosledom ( 1 – 1 – 1 )
  • Pokušajte da ponovo pokrenete mrežni prolaz i mrežnu opremu

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?