Skip to main content

Pokušavam da dodam jedinicu svom nalogu, ali ta jedinica je već povezana sa nekim drugim nalogom. Možete li da mi pomognete?

Možete da poništite vezu između jedinica i (drugih) naloga ako sledite proces „Dodaj jedinicu“.

Budite svesni toga da, kada poništite vezu između jedinice i (drugih) naloga, više ne možete da je kontrolišete sa tog naloga.

Na ekranu „Jedinica već dodata“ dodirnite tri tačkice za poništavanje veze između jedinice i naloga.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?