Skip to main content

Pokušavam da dodam jedinicu svom nalogu, ali aplikacija ne uspeva da se poveže sa jedinicom. Šta da napravim?

Zatvorite sve aplikacije Daikin Residential Controller I Daikin Online Controller Grejanje pokrenute na vašem mobilnom uređaju, a zatim ponovo pokrenite aplikaciju Daikin Residential Controller. Ako ni time ne rešite problem, pokušajte da ponovo pokrenete jedinicu i/ili njen mrežni prolaz ili kontaktirajte svog instalatera.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?