Skip to main content

Ne uspevam da dodam jedinice svom korisničkom nalogu. Dobijam iskačući prozor „Ne može da se doda jedinica vašem nalogu“. Šta sad?

Proverite da li je tačan datum na korisničkom interfejsu jedinice. Ako datum nije tačan, mrežni prolaz neće moći da uspostavi bezbednu vezu sa oblakom i registracija neće da uspe.

Da biste proverili datum na jedinici, otiđite na ekran sa postavkama jedinice u aplikaciji.

  • Na ekranu sa pregledom jedinica izaberite ispravnu jedinicu
  • Odaberite „ikonu zupčanika” u desnom gornjem uglu

BRP069A6x:

  • Datum možete da podešavate samo sa korisničkim interfejsom jedinice

DRGATEWAYAA:

  • Datum možete da podešavate pomoću aplikacije Daikin Residential Controller. U aplikaciji izaberite „Datum i vreme“, podesite ispravan datum i vreme, a zatim potvrdite da biste taj datum i vreme gurnuli prema sobnom termostatu bojlera.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?