Skip to main content

Ne mogu da dodam ni jednu novu akciju na programatoru, dugme „+” nije prikazano. Zašto?

Na programatoru možete zapamtiti do 42 akcije (najviše 6 dnevno). Ukoliko ste već programirali 6 akcija za određeni dan, nećete moći da dodate nove akcije. Obrišite bar jednu akciju da biste mogli da dodate novu.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?