Skip to main content

Ne mogu da priključim WLAN adapter na moju mrežu.

Proverite da je vaš Wi-Fi ruter dovoljno blizu vašeg WLAN adaptera. Domet WLAN adaptera može biti značajno smanjen zbog prepreka koje sadrže metal (na primer armirani zidovi).

Takođe, na stranici za podešavanje rutera, proverite da ruter nije podešen tako da koristi Wi-Fi kanale 12 ili 13 (pogledajte priručnik za ruter). WLAN adapter ne prihvata upotrebu Wi-Fi kanala 12 i 13. Ukoliko je ruter podešen na Wi-Fi kanale 12 ili 13, promenite njegove parametre tako da on koristi druge Wi-Fi kanale, u opsegu 1-11.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?