Skip to main content

Prilikom konfigurisanja naloga „odsustvo iz kuće” („Out-of-home”), ne mogu da unesem lozinku.

Mogu se koristiti samo lozinke koje sadrže karaktere a-z, A-Z i 0-9. Dužina lozinke mora da iznosi između 8 i 16 karaktera.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?