Skip to main content

Ne mogu da priđem višem nivou parametara za programiranje mreže. Dugme „Podešavanje“ („Set“) nije dostupno.

Mogu se koristiti samo lozinke koje sadrže karaktere a-z, A-Z i 0-9. Dužina lozinke mora da iznosi između 8 i 16 karaktera.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?