Skip to main content

Ne mogu da priključim adapter na bežičnu mrežu putem menija „WLAN podešavanje” („WLAN settings”).

Pokušajte sledeće:

  • Sledite uputstvo za podešavanje parametara u okviru aplikacije1
  • Ukoliko uputstvo za podešavanje parametara ne reši problem:
  1. Ukoliko se vaša mreža ne vidi, pogledajte „Moja mreža se ne vidi u padajućoj listi mreža (My network is not visible in the network dropdown list)”.
  2. Proverite da ime vaše bežične mreže (SSID) ne sadrži specijalne karaktere, kao što su „‘, %, &, ?, +, =, …”. Ili ne-ASCII karaktere. WLAN adapter ih ne podržava.
  3. Proverite da koristite kompatibilne bezbednosne parametre. WLAN adapter podržava samo WPA ili WPA2 zaštitu. WEP zaštita nije podržana.

1 Uputstvu za podešavanje parametara „Dodaj adapter” („Add adapter”) se može prići putem glavnog menija.

Najčešće postavljana pitanja direktno priključenje na adapter režim aplikacije adapter se ne vidi

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?