Skip to main content

Zaboravio sam šifru blokade za decu. Kako mogu da vratim adapter na početne parametre?

Da biste uklonili blokadu za decu, treba da vratite parametre WLAN adaptera na fabrički definisane početne vrednosti.

Oprez: vraćanje parametara WLAN adaptera na fabrički definisane početne vrednosti će istovremeno vratiti na početnu vrednost i sve ostale parametre. Moraćete programirati WLAN adapter ponovo, iz početka, u skladu sa vašim potrebama.

Parametri koji će biti vraćeni na fabrički definisanu početnu vrednost:

  • Priključenje na kućnu mrežu (WLAN parametri)
  • Informacije u nalogu za „odsustvo iz kuće” („Out-of-home”)
  • Šifra blokade za decu
  • Programirana vremena (uključujući programiranu funkciju „kontrola prema potrebi“1
  • Podaci o potrošnji energije1
  • Ime uređaja i njegova ikonica


Možete vratiti parametre WLAN adaptera na fabrički definisane početne vrednosti na sledeći način:

Na WLAN adapteru:

  1. Držite istovremeno pritisnutim dugmiće „Podešavanje“ („Setup“) i „Režim“ („Mode“) sve dok LED diode ne počnu da trepere.
  2. Otpustite oba dugmeta.
  3. Kratko pritisnite dugme „Podešavanje“ („Setup“): sve LED diode će početi brzo da trepere.
  4. Sačekajte da se LED dioda za „Uključenje“ („Power“) upali i ostane upaljena. Adapter je uspešno vraćen na fabrički definisane parametre.

Posle prethodne procedure, moći ćete ponovo da priđete parametrima WLAN adaptera preko svog pametnog telefona i da programirate novu šifru blokade za decu.

1 Samo ukoliko uređaj podržava ovu funkciju

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?