Skip to main content

U istoj bežičnoj mreži imam veći broj adaptera. Više ne znam koji WLAN adapter odgovara kojem uređaju na mojoj Daikin onlajn kontroler telefonskoj aplikaciji.

Da bi mogli da pronađete koji WLAN adapter je priključen na određeni uređaj na telefonskoj aplikaciji, možete da koristite funkciju za testiranje priključaka1.

Kada je ova funkcija aktivirana, LED diode na odgovarajućem LAN adapteru će početi da trepere tokom otprilike 3 minuta.

1 Da biste izvršili „testiranje priključaka” („Connection test“):

  1. Odaberite uređaj u aplikaciji na pametnom telefonu.
  2. Pristupite podešavanju parametara adaptera (ikonica „zupčasti točak” u gornjem desnom uglu).
  3. Odaberite „Testiranje priključaka (Connection test)”.
Najčešće postavljana pitanja onlajn kontroler programirana akcija se ne izvršava u programirano vreme

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?