Skip to main content

Izgubio sam lozinku za Daikin ID nalog, kako mogu da je pronađem?

Ako ste zaboravili lozinku za svoj Daikin ID nalog, kliknite na vezu „Zaboravio sam lozinku“ („Forgot password“) na ekranu za prijavu

Na sledećem ekranu ispunite svoju e-mail adresu pa ćete da primite mail sa vezom za resetovanje vaše lozinke. Kliknite na vezu iz maila pa izaberite novu lozinku.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?