Skip to main content

Želim da isključim jedinicu ili da promenim zadatu vrednost pomoću aplikacije Daikin Residential Controller, ali aplikacija to ne dozvoljava. Zašto je to tako?

Zavisno od toga u kojem se stanju nalazi vaša Daikin jedinica, određene komande jedinice su blokirane. Funkcije koje ne možete da upotrebljavate su posivljene.

Ukoliko je na korisničkom interfejsu jedinice aktivan režim instalatera, iz bezbednosnih razloga su blokirane sve komande jedinice. Režim instalatera će da se automatski isključi posle određenog vremena. Međutim, ukoliko se to ne desi, tražite od svog instalatera da isključi režim instalatera.

Kada je vaša jedinica u režimu greške, sve komande osim [ON/OFF] su blokirane iz bezbednosnih razloga.

Ukoliko, nakon režima greške, jedinica uđe u hitni režim (ili automatski ili ručno posle potvrde korisnika, zavisno od postavki), ukida se blokada komandi i ponovo je moguća potpuna kontrola. Budite svesni da je, da bi jedinica ušla u hitni režim „ručno“, potrebna neka ručna radnja na korisničkom interfejsu jedinice, dakle, morate da budete fizički prisutni pored jedinice.

Ukoliko je za vašu jedinicu aktivan režim godišnjeg odmora, takođe su blokirane sve komande. Za vraćanje kontrole pokušajte da onemogućite režim godišnjeg odmora.

Za proveru aktuelnog stanja svoje jedinice dodirnite ikonu „zvona“ na jednom od kontrolnih ekrana.

Budite svesni da su neke Daikin Altherma jedinice toplotnih pumpi samo delomično kompatibilne sa aplikacijom Daikin Residential Controller. Rezultat toga može da bude neaktivan ili posivljen ciklus rada. Za pregled funkcija koje podržavaju određene jedinice proverite matricu kompatibilnosti u tablici compatibilityMatrix.xlsx.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?