Skip to main content

Pokušavam da ažuriram firmver svog mrežnog prolaza, ali ne uspevam. Šta sad?

Mrežni prolaz ne dozvoljava istovremena ažuriranja firmvera, dakle, pobrinite se za to da samo vi pokušavate da ažurirate firmver.

Ako usred procesa dođe do prekida ažuriranja (npr. prisilnim zatvaranjem aplikacije), morate da sačekate najmanje 20 minuta pre novog pokušaja.

Ako opet ne uspevate da ažurirate firmver, pokušajte ponovo pokrenuti mrežni prolaz. Ako se problem i dalje pojavljuje, kontaktirajte instalatera ili Daikin servis.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?