Skip to main content

Da li je moguće vezati više korisničkih naloga na istu jedinicu?

Ne, trenutno aplikacija dozovljava samo dodavanje više jedinica na jedan korisnički nalog. Međutim, uvek možete da uklonite jedinice sa svog korisničkog naloga i povežete ih sa nekim drugim korisničkim nalogom. Takođe možete da se prijavite u isti nalog sa više mobilnih uređaja.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?