Skip to main content

Moj sistem toplotne pumpe Daikin Altherma podržava merenje energije. Gde mogu da vidim podatke o merenju energije u aplikaciji Daikin Residential Controller?

Da biste videli podatke o merenju energije u aplikaciji Daikin Residential Controller, potreban vam je sistem toplotne pumpe Daikin Altherma barem 3. generacije.

Da biste videli te podatke ukoliko su oni dostupni, dodirnite opciju „Energija“ na dnu početnog ekrana.

Sa stranice sa pregledom „Energija“ je moguće filtrirati podatke pomoću raznih prethodno definisanih kriterijuma.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?