Skip to main content

U mom mobilnom uređaju vreme se beleži u formatu AM/PM, ali u aplikaciji Daikin Residential Controller vreme se beleži u formatu od 24 h. Šta da sa tim napravim?

Aplikacija Daikin Residential Controller momentalno ne podržava format vremena AM/PM.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?