Skip to main content

Moj maternji jezik nije podržan u aplikaciji Daikin onlajn kontroler. Standardni jezik je engleski. Da li mogu da postavim aplikaciju na neki drugi jezik a da ne moram da menjam jezik na mom pametnom telefonu?

Da, molimo vas da u meniju odete na opšte parametre (general settings) i zatim odaberete prikazani jezik u okviru „jezika (language)” . Potom možete, u okviru liste svih jezika koje aplikacija podržava, odabrati željeni jezik.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?