Skip to main content

Moja jedinica podržava komplet sa opcijama mrežnog prolaza, ali, kada pokušam da dodam jedinicu svom nalogu, zapnem negde u procesu pokretanja. Šta da napravim?

Kada dodaje jedinicu vašem nalogu, aplikacija Daikin Residential Controller će automatski da proveri i informiše o statusu pokretanja te jedinice, a njegov će tok da prikaže trakom toka.

Budite svesni da je za pokretanje jedinica toplotne pumpe Daikin Altherma 2. Generacije potrebno da ponovo pokrenete jedinicu, a to može da potraje do 20 minuta.

Ukoliko posle 20 minuta aplikacija i dalje prikazuje da se vaša jedinica pokreće, pokušajte sa sledećim radnjama:

  • Ponovo pokrenite jedinicu toplotne pumpe Daikin Altherma tako što ćete da isključite pa ponovo uključite struju.
  • Proverite sa svojim instalaterom da li je softver jedinice toplotne pumpe kompatibilan sa korišćenim mrežnim prolazom. Moguće je da je potrebno da ažurirate softver.

Momentalno je Daikin sistem bojlera na gas bez kondenzacije (DRGATEWAYAA) kompatibilan samo sa Daikin sobnim termostatom (DOTT). Ukoliko dođe do prekida veze između jedinice bojlera na gas i sobnog termostata (npr. zbog kvara, nestajanja struje... ), aplikacija će da prikaže da se jedinica bojlera na gas pokreće jer ona mora da ponovo pokrene svoju komunikaciju sa termostatom. Sve dok se ponovo ne povežu jedinica bojlera na gas i termostat, aplikacija će da prikazuje status pokretanja. Posle povezivanja termostata tok pokretanja (otpremanja) možete da proverite na ekranu termostata.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?