Skip to main content

Na nekim ekranima tekst je predug tako da se samo deo teksta prikazuje. Šta da napravim sa tim?

Proverite da li je veličina slova na vašem mobilnom uređaju postavljena na „Normalno”.

„Podešavanje” → „Dostupnost” → „Veličina slova”

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?