Skip to main content

Na nekim ekranima, veličina slova je prevelika tako da se samo deo teksta prikazuje

Proverite da je veličina slova (font size) na vašem pametnom telefonu postavljena na „Normalno”.

„Podešavanje (Settings)” → „Dostupnost (Accessibility)” → „Veličina slova (Font size)”

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?