Skip to main content

Klima uređaj ne radi (lampica koja pokazuje da je uređaj uključen se ne pali)

Proverite sledeće:

  • Da glavni prekidač nije isključen ili da nije pregoreo.
  • Da je električni kabl ispravno priključen na dovod električne enrgije.
  • Da nije došlo do prekida struje.
  • Da daljinski upravljač ima nove baterije.
  • Da programator nije greškom pogrešno programiran.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?