Skip to main content

Izlazna krilca za vazduh ponekad funkcionišu tokom operacije hlađenja

Izlazna krilca za vazduh se pomeraju ukoliko je aktivirana funkcija zaštite od mraza ili funkcija zaštite od prljanja plafona.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?