Skip to main content

Aplikacija Daikin Residential Controller ne podržava moj maternji jezik. Standardni jezik je engleski. Da li mogu da koristim aplikaciju na nekom drugom jeziku bez promene jezika na mom mobilnom uređaju?

Ne, to nije moguće. Aplikacija Daikin Residential Controller koristi jezik mobilnog uređaja na koji je instalirana.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?