Skip to main content

Aplikacija Daikin Residential Controller ne otkriva funkciju momentalne proizvodnje tople vode za domaćinstvo mog Daikin Altherma sistema toplotne pumpe, pa ne mogu da je kontrolišem. Da li je to loše?

Pa baš i nije. Momentalno nije moguće kontrolisati momentalnu proizvodnju tople vode za domaćinstvo pomoću ove aplikacije.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?