Skip to main content

Spoljna jedinica ispušta vodu ili paru

Ukoliko je u režimu grejanja aktivirana funkcija odmrzavanja, ona uklanja led koji se pretvara u vodu ili paru. Manja količina vode se takođe oslobađa tokom grejanja.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?