Skip to main content

Programirana akcija se ne izvršava u programirano vreme.

Programirane akcije se izvršavaju u skladu sa časovnikom WLAN adaptera. Tekuće vreme i datum WLAN adaptera možete da proverite u aplikaciji, u okviru podešavanja parametara adaptera1.

Proverite da su vremenske zone za sve WLAN adaptere ispravno podešene.

1 Da biste pristupili podešavanju parametra „Vreme” (Time)”:

  1. Odaberite uređaj u aplikaciji na pametnom telefonu.
  2. Pristupite podešavanju parametara adaptera (ikonica „zupčasti točak” u gornjem desnom uglu).
  3. Odaberite „Vreme (Time)”.
Najčešće postavljana pitanja onlajn kontroler programirana akcija se ne izvršava u programirano vreme

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?