Skip to main content

Šta je to rashladni ciklus?

Klima-uređaj funkcioniše na sličan način kao frižider. Rashladni fluid cirkuliše kroz sistem i pritom menja stanje. U rashladnom ciklusu postoje četiri procesa.

Procesi:

1 Kompresor koji pumpa rashladni fluid kroz sistem je najvažniji deo klima-uređaja. Pre prolaska kroz kompresor, rashladni fluid je gas pod niskim pritiskom. Zahvaljujući kompresoru, ovaj gas prelazi u gas pod visokim pritiskom, zagreva se i teče prema kondenzatoru.

2 U kondenzatoru, gas pod visokim pritiskom i na visokoj temperaturi, oslobađa svoju toplotu ka spoljnom vazduhu i postaje podhlađena tečnost pod visokim pritiskom.

3 Ova tečnost pod visokim pritiskom prolazi kroz ekspanzioni ventil koji joj snižava pritisak, pri čemu temperatura tečnosti postaje niža od temperature prostora koji se hladi. Rezultat toga je hladna rashladna tečnost pod niskim pritiskom.

4 Rashladna tečnost niskog pritiska protiče kroz isparivač u kome apsorbuje toplotu iz unutrašnjeg vazduha putem isparavanja i ponovo prelazi u gas pod niskim pritiskom. Gas se vraća nazad u kompresor u kome rashladni ciklus ponovo započinje.

U slučaju toplotne pumpe, ciklus može biti reverzibilan.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?