Skip to main content

Šta su alergeni?

Alergeni su čestice nečistoće ju vazduhu koje mogu da izazovu alergijske reakcije. U gradskom okruženju, mešavina alergena sa ostalim zagađivačima prisutnim u vazduhu – takozvanim adjuvantima – kao što su izduvni gasovi dizel motora (DEP) i leteće organske čestice (VOC) prisutne u građevinskom materijalu, kozmetici, itd., može obične alergene da pretvori u JAKE alergene. Ovi, sa svoje strane, mogu da pojačaju negativne zdravstvene efekte, kao što su latentne alergije, ili teške alergijske reakcije.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?