Skip to main content

Koji elementi utiču na potreban kapacitet?

Ljudi su tokom vekova tražili način da poboljšaju komfor koji im nudi priroda. U hladnijim predelima su pokušavali da greju svoja staništa, a u toplijim da ih hlade jer ako nam nije prijatno, ne možemo ni da radimo ni da se odmaramo. Ali termalni komfor, vitalan za naš komfor, zavisi od tri osnovna faktora:

Ljudski faktor

naša odeća i nivo fizičke aktivnosti i koliko dugo možemo da ostanemo u istoj situaciji

Naš prostor

zračenje temperature i okolna temperatura

Vazduh

njegova temperatura, brzina kretanja i vlažnost

Među svim ovim faktorima, ljudski faktor je relativno nepredvidljiv. Ostale faktore je moguće kontrolisati u cilju ostvarenja željene prijatnosti.

Nove šeme u građevinarstvu, u načinu rada i nivou nastanjenosti su kreirali
nove parametre sa kojima danas projektanti moraju da računaju.

Moderne zgrade, na primer, generišu mnogo više toplote nego zgrade građene recimo pedesetak godina ranije. Za to postoji više razloga:

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?