Skip to main content

Šta je katehin?

Katehin je prirodna antibakterijska materija proizvedena iz lista čaja, koja ubija mikrobe zalepljene na čestice prljavštine.
Površina filtriranja harmonika-filtera je oko 1,5 puta veća od površine klasičnog ravnog filtera.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?