Skip to main content

Šta je katehin?

Katehin je prirodna antibakterijska materija proizvedena iz lista čaja, koja ubija mikrobe zalepljene na čestice prljavštine.
Površina filtriranja harmonika-filtera je oko 1,5 puta veća od površine klasičnog ravnog filtera.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?