Skip to main content

Šta je inverterska tehnologija?

Inverterska tehnologija je primenjena u spoljnoj jedinici. Inverterska tehnologija se može uporediti sa tehnologijom koja se koristi u automobilu: „Što jače pritisnete na papučicu gasa, to će auto ići brže.”

Inverterski uređaj će postepeno povećavati svoj kapacitet u zavisnosti od kapaciteta potrebnog da bi se prostorija ohladila ili zagrejala. Neinverterski uređaji mogu da se uporede sa paljenjem i gašenjem lampe. Prilikom uključivanja, ovaj tip uređaja će odmah početi da funkcioniše pod punim opterećenjem.

Prednosti inverterske tehnologije:

  • Željena temperatura se postiže mnogo brže
  • Vreme pokretanja uređaja je smanjeno za 1/3
  • Štedite puno energije a samim tim i novca: 30% manja potrošnja električne energije
  • Izbegava ciklično uključivanje kompresora, čime se izbegava pojava vršnog napona
  • Cena za energetsku potrošnju je snižena za 1/3 (u poređenju sa klasičnim uređajima na uključivanje/isključivanje).
  • Nema fluktuacija temperature

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?