Skip to main content

Šta se krije iza termina COP i EER?

Termini COP (koeficijent učinka) i EER (koeficijent energetske efikasnosti) definišu efikasnost grejanja i hlađenja klima-uređaja. Oni označavaju koeficijent grejanja ili hlađenja koji ostvaruje uređaj u odnosu na količinu električne energije koja se potroši da bi sistem funkcionisao. To znači da, ukoliko klima-uređaj ostvaruje toplotu od 5 kW na osnovu 1 kW potrošene električne energije, njegov COP iznosi 5,0. Na sličan način, ukoliko klima-uređaj ostvaruje hlađenje od 5 kW na osnovu 1 kW potrošene električne energije, njegov EER iznosi 5,0. Što je koeficijent COP i EER viši, to uređaj ima veću energetsku efikasnost.

Daikin je ovlašćeni član organizacije EUROVENT – prestižne internacionalne grupe proizvođača, koja se angažuje u cilju podizanja klimatizacionih standarda širom evropskog tržišta. U tom cilju, proizvodi članova EUROVENT organizacije podležu rigoroznom testiranju u nezavisnim laboratorijama. Učešće Daikina u ovom test programu predstavlja za klijente garanciju da su navedene vrednosti koeficijenata COP i EER za njegove proizvode tačne i pouzdane.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?