Skip to main content

Šta je sezonska efikasnost (SCOP i SEER)

Sezonska efikasnost

Sezonska efikasnost je novi način merenja prave energetske efikasnosti tehnologije grejanja i hlađenja, tokom čitave godine. Ovaj novi način merenja daje realniju sliku energetske efikasnosti i ekološkog uticaja sistema.

Novi metod ocenjivanja energetske efikasnosti se zasniva na EU direktivi za proizvode koji koriste energiju (ErP), takozvanoj Ecodesign direktivi koja definiše minimalne ekološke uslove koje proizvođači moraju da ostvare kod svojih proizvoda koji koriste energiju.

Sezonska efikasnost zahteva novi sistem ocenjivanja za proizvode za grejanje i hlađenje. Svi proizvođači moraju koristiti ovaj sistem merenja. Ove ocene su sledeće:

  • Sezonski koeficijent energetske efikasnosti (SEER) za hlađenje
  • Sezonski koeficijent učinka (SCOP) za grejanje

Nove sezonske ocene

Nove sezonske ocene odražavaju stvarnu energetsku potrošnju toplotne pumpe na bazi energetske efikasnosti tokom cele godine. SEER i SCOP mere godišnju energetsku potrošnju i efikasnost tokom tipične svakodnevne upotrebe. Dugoročno posmatrano, ove mere uzimaju u obzir temperaturne fluktuacije i periode neaktivnosti kako bi pružile jasniju i realniju indikaciju tipične energetske efikasnosti tokom čitave sezone grejanja ili hlađenja.

Daikinovi proizvodi podležu ErP standardima jer su koncipirani za sezonsku efikasnost. Daikin nudi kompletan asortiman proizvoda za klimatizaciju optimizovanih za novo ocenjivanje sezonske efikasnosti.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?