Skip to main content

Šta je zvučni pritisak/zvučna snaga?

Nivo zvučnog pritiska (Lp)

Je mera zvučne energije koju emituje izvor zvuka, izražena u decibelima ili dBA

Nivo zvučne snage (Lw)

Je to isto, ali mereno pod unapred definisanim uslovima
Nivo zvučne snage je nezavisan od:

  • položaja uređaja
  • okolnih uslova, i
  • rastojanja od tačke merenja

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?