Skip to main content

Kada promenim parametre putem telefonske aplikacije, promena se ne prikazuje odmah na ostalim pametnim telefonima na kojima je instalirana aplikacija Daikin onlajn kontroler.

Tokom rada u režimu „odsustvo iz kuće” (Out-of-home), komunikacija sa uređajem se odvija putem servera na internetu. Može da prođe nekoliko minuta pre nego što adapter prihvati ovu akciju.

Isto važi i za komunikaciju u obrnutom smeru: prilikom promene stanja uređaja (na primer pomoću infracrvenog daljinskog upravljača), može da prođe nekoliko minuta pre nego što se izvršena akcija prikaže na telefonskoj aplikaciji Daikin onlajn kontroler.

Ukoliko ste na dohvatu svoje kućne mreže, preporučujemo vam da se odjavite sa svog naloga za „odsustvo iz kuće”, da biste postigli brže reagovanje svog uređaja.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?