Skip to main content

Prilikom pokušaja da se direktno priključite na adapter (režim [AP]), adapter se ne prikazuje na listi raspoloživih Wi-Fi mreža na telefonu/tabletu.

Pokušajte sledeće:

  • Sledite uputstvo za podešavanje parametara u okviru aplikacije1.
  • Molimo vas da proverite da niste previše udaljeni od svog WLAN adaptera (< 2 m i u vidnom polju). Domet WLAN adaptera može biti značajno smanjen zbog smetnji na Wi-Fi kanalu.
  • Prebacite se na radni [RADNI]([RUN]) režim i odmah se vratite na [AP] režim pritiskom na dugme „„[REŽIM]” ([MODE]). Na taj način, adapter će se prebaciti na drugi Wi-Fi kanal (1-11). Ponovite ako je potrebno.

1 Uputstvu za podešavanje parametara („Dodaj adapter” („Add adapter”)) se može prići putem glavnog menija.

Najčešće postavljana pitanja direktno priključenje na adapter režim aplikacije adapter se ne vidi

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?