Skip to main content

Uređaji koje je moguće priključiti

BRP069A61/62

Daikin Altherma GEO
Daikin Altherma 3 GEO
Daikin Altherma H Hybrid

Daikin Altherma R Hybrid

Daikin Altherma R
Daikin Altherma 3 R
Daikin Altherma 3 H
Daikin Altherma 3 H HT
Daikin Altherma M

BRP069A71

Daikin Altherma 3 R (opcija)

BRP069A78

Daikin Altherma 3 R

Daikin Altherma 3 M (opcija)

BRP069A81**

Plafonski uređaj
Skriveni plafonski uređaji
Zidni uređaj
Plafonski uređaji
Podni/parapetni uređaji

BRP069B82**

Plafonski uređaj

BRP069C51**

Plafonski uređaj
Skriveni plafonski uređaji
Skriveni plafonski uređaji

** Žičani daljinski kontroler mora biti priključen na unutrašnju jedinicu da bi mogao da se upotrebljava online kontroler

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?